การศึกษาพฤติกรรมและการสร้างแบบจำลองของคอนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังด้วยเส้นใยพอลิเมอร์จากธรรมชาติ (Flax NFRP)

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuched Likitlersuang, exNattamet Wuttiwannasak, exTamon Ueda, exDawei Zhang, exMarin Shono, "Structural Behaviour of Pre-damaged Reinforced Concrete Beams Strengthened with Natural Fibre Reinforced Polymer Composites", Composite Structures, ปีที่ 244, ฉบับที่ 112309, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-14
Publish Year International Conference 3
2017 exMarin Shono, inดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNuttapong Kongwang, exTamon Ueda, "EXPERIMENTAL STUDY ON SHEAR BEHAVIOR OF DAMAGED RC BEAMS JACKETED BY JUTE FRP SHEET", APFIS2017 - 6th Asia-Pacific Conference on FRP in Structures, 19 - 21 กรกฎาคม 2017, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
2017 exWanakorn PRAYOONWET, exYasuhiko SATO, inดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Behavioral Analysis of RC Bridge Superstructure by 3D Finite Element Method", The 2nd ACF Symposium 2017 (ACF2017), 23 - 25 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inดร.ธิดารัตน์ จิระวัฒนาสมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Nantapisit N., exWuttiwannasak N., exShono M., exProfessor Dr. Tamon Ueda, "SHEAR DAMAGED REINFORCED CONCRETE BEAMS JACKETED BY JUTE-NFRP WITH ANCHORED BOLTS", The 2nd ACF Symposium 2017 (ACF2017) - Innovations for Sustainable Concrete Infrastructures, 23 - 25 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย