การศึกษาพฤติกรรมและการสร้างแบบจำลองของคอนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังด้วยเส้นใยพอลิเมอร์จากธรรมชาติ (Flax NFRP)

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSuched Likitlersuang, exNattamet Wuttiwannasak, exTamon Ueda, exDawei Zhang, exMarin Shono, "Structural Behaviour of Pre-damaged Reinforced Concrete Beams Strengthened with Natural Fibre Reinforced Polymer Composites", Composite Structures, ปีที่ 244, ฉบับที่ 112309, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-14
Publish Year International Conference 3
2017 exMarin Shono, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exNuttapong Kongwang, exTamon Ueda, "EXPERIMENTAL STUDY ON SHEAR BEHAVIOR OF DAMAGED RC BEAMS JACKETED BY JUTE FRP SHEET", APFIS2017 - 6th Asia-Pacific Conference on FRP in Structures, 19 - 21 กรกฎาคม 2017, Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
2017 exWanakorn Prayoonwet, exYasuhiko Sato, inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Behavioral Analysis of RC Bridge Superstructure by 3D Finite Element Method", The 2nd ACF Symposium 2017 (ACF2017), 23 - 25 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, ex Nantapisit N., exWuttiwannasak N., exShono M., exProfessor Dr. Tamon Ueda, "SHEAR DAMAGED REINFORCED CONCRETE BEAMS JACKETED BY JUTE-NFRP WITH ANCHORED BOLTS", The 2nd ACF Symposium 2017 (ACF2017) - Innovations for Sustainable Concrete Infrastructures, 23 - 25 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย