การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งใยอาหารสูงจากข้าวเหนียวลืมผัวและแก่นตะวัน