การคัดแยกและการจำแนกแบคทีเรียบาซิลลัสสายพันธุ์ที่เป็นโพรไบโอทิกจาก กระบวนการหมักกะปิแบบพื้นเมือง

Publish Year National Conference 1
2016 exPinprom Konsom, exSurapon Piboonpocanun, exSoithong Saiyudthong, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "Allergenicity-decreasing potential of Bacillus spp. isolated from Thai fermented shrimp paste", The 18th Food Innovation Asia Conference (FIAC 2016), 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย