การศึกษาการจับของตัวยับยั้งเอ็นเอส 3 โปรติเอสของไวรัสเดงกี่โดยอาศัยการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลและการคำนวณเคมีควอนตัม

Publish Year International Journal 6
2015 exPunkvang, Auradee, exKamsri, Pharit, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWolschann, Peter, exIrle, Stephan, exPungpo, Pornpan, "Key Structures and Interactions for Binding of Mycobacterium tuberculosis Protein Kinase B Inhibitors from Molecular Dynamics Simulation", CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN, ปีที่ 86, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2015, หน้า 871-881
2014 exMasaki Okoshi, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exYuta Takada, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exHiromi Nakai, "Theoretical Study on the Selective Fluorescence of PicoGreen:Binding Models and Photophysical Properties", Bull. Chem. Soc. Jpn., ปีที่ 87, ฉบับที่ 2, มกราคม 2014, หน้า 267-273
2014 exAksara Thongprachum, exWisoot Chan-It, exPattara Khamrin, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exShoko Okitsu, exSayaka Takanashi, exMasashi Mizuguchi, exSatoshi Hayakawa, exNiwat Maneekarn, exHiroshi Ushijima, "Molecular epidemiology of norovirus associated with gastroenteritis andemergence of norovirus GII.4 variant 2012 in Japanese pediatric patients", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, เมษายน 2014, หน้า 65-73
2014 exKamsri, P, exKoohatammakun, N, exSrisupan, A , exMeewong, P, exPunkvang, A, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWolschann, P, exPrueksaaroon, S, exLeartsakulpanich, U, exPungpo, P, "Rational design of InhA inhibitors in the class of diphenyl ether derivatives as potential anti-tubercular agents using molecular dynamics simulations", SAR AND QSAR IN ENVIRONMENTAL RESEARCH, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2014, หน้า 473-488
2014 exKamsri, P, exPunkvang, A, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exIrle, S, exPungpo, P, "Elucidating the structural basis of diphenyl ether derivatives as highly potent enoyl-ACP reductase inhibitors through molecular dynamics simulations and 3D-QSAR study", JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, ปีที่ 20, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2014
2013 inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exKobayashi, M., exNakai, H., "Divide-and-conquer electronic-structure study on the mechanism of the west nile virus NS3 protease inhibitor", Bulletin of the Chemical Society of Japan, ปีที่ 86, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 67-74
Publish Year International Conference 1
2014 exNuttapon Wiriyatanakorn, exWaraborn Boonyarat, exผศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, "BINDING INVESTIGATION OF BZ-NKRR-H DENGUE VIRUS NS3PROTEASE INHIBITORS USING MD SIMULATIONS", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014), 8 - 10 มกราคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย