การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟ-ดิสเพิร์สสำหรับการย้อมผ้าถักผสม PLA/ฝ้ายขั้นตอนเดียว

Publish Year International Journal 2
2020 exJuthapak Pukngam, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exPimonrat Hansakulwat, "Development of Dyeing Process for Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on Natural and Synthetic Fibers", Material Science Forum, ปีที่ 1005, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 116-122
2014 exพิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exอิสระ ณ พัทลุง, "Application of Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on PLA and Cotton Fabrics", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 641-644
Publish Year International Conference 1
2014 exน.ส. พิมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ , inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exนายอิสระ ณ พัทลุง, "Application of Sulphatoethylsulphone Reactive-Disperse Dye on PLA and Cotton Fabrics", 2014 2nd International Conference on Energy Engineering and Environment Engineering, 10 - 11 มกราคม 2014, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง