การบ่งชี้องค์ประกอบและปริมาณกรดไขมันในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และการปลอมปนด้วยวิธีแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่าง


แสดงความคิดเห็น

(0)