การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae และ Aeromonas hydrophila ในปลานิล