นวัตกรรมระบบรหัสช่องสัญญาณเพื่อการสื่อสารที่เชื่อถือได้เพื่อให้สามารถใช้ช่องสัญญาณได้ทุกรูปแบบ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, exนายไกรวีร์ ลิ้มไชยกิจ, "Scaling Method to Increase Data Rate with No Degradation in Vector Symbol Decoding Performance", The 20th Asia-Pacific Conference on Communications, 1 - 3 ตุลาคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย