ขั้นตอนวิธีในการระบุตำแหน่งโดยอาศัยโมเดลสนามสุ่มมาร์คอฟในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย

Publish Year International Conference 2
2015 exNatcha Cota, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exKatsunori Yamaoka , "A robust moving object tracking", the 6-th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES2015), 22 - 24 มีนาคม 2015, หัวหิน เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2013 exDusadee Apicharttrisorn , exKittipat Apicharttrisorn , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Moving Object Tracking Algorithm Using Support Vector Machines in Binary Sensor Networks", The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies , 4 - 6 กันยายน 2013, สมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย