การตรวจสอบสายเปปไทด์สกัดจากพืชสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โปรตีเอสของเชื้อเอชไอวี