การเปลี่ยนแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสุนัขด้วยเอนไซม์กลุ่มไกลโคซิเดสสำหรับการถ่ายโลหิต

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Immunogenic Reduction of dog erythrocyte antigen (DEA) by Alpha 1,2-Fucosidase", The Joint 7th Asia Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) Congress and 9th International Symposium of The Protein Society of Thailand (7th AOHUPO/ 9th PST) Frontiers in Protein and Proteomics Research, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย