ขั้นตอนวิธีการเพิ่มรายละเอียดเชิงพื้นที่ของภาพด้วยการรวมภาพ

Publish Year International Conference 4
2014 exSaran Suwannachatkul, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitti Chumkesornkulkit, exPreesan Rakwatin, exThitiporn Chanwimaluang, exItsuo Kumazawa, "Rice Cultivation and Harvest Date Estimation Using MODIS NDVI Time-series Data", the Fifth International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES2014), 23 - 25 มกราคม 2014, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2013 exWilawun Punmanee, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitiporn Chanwimaluang, exAkinori Nishihara, exChaichat Musana, "Natural color evaluation on satellite images", The 2013 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (ICICTES 2013) , 24 - 26 มกราคม 2013, อัมพวา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
2013 exSettaporn Sriwilai, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitiporn Chanwimaluang, inดร.ฐิติวรรณ ศรีนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTsuyoshi Isshiki, "A super-resolution mapping algorithm based on the level set method", The 2013 10th International Conference onElectrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON)., 15 - 17 พฤษภาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย
2013 exKitti Chumkesornkulkit1, inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPreesan Rakwatin, exApisit Eiumnoh, exItsuo Kumazawa, exChitnucha Buddhaboon, "Estimated Rice Cultivation Date using an Extended Kalman Filter on MODIS NDVI Time-Series Data", The 2013 10th International Conference onElectrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 15 - 17 พฤษภาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย