สารสกัดจากพืชเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในโรงเลี้ยงไหม

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiralux Preedee, "Ability of eleven Thailand herbs to prevent silkworm fungal infections", 61st International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA). University of M?nster, Institute of Pharmaceutical Biology and Phytochemistry Corrensstr. 48, 48149, Munster, Germany , 1 - 5 กันยายน 2013, M?nster สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี