การพัฒนาสีของกลาสเซรามิกชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอแต่ง เพื่อใช้เป็น วัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม