การผลิตกรดแลกติกจากยอดอ้อยโดยแบคทีเรียชอบกรด-ทนร้อน

Publish Year International Conference 1
2010 exJintana Petmaneechot, exKazuhide Kimbara, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Fermentation of lactic acid using sugar cane shoot by acidophilic thermotolerant bacteria", The 3rd Young Scientist Seminar In the Asian Core Program (2008-2012) In the JENESYS Program (2009-2010) , 4 - 5 กันยายน 2010, Yamaguchi ญี่ปุ่น

แสดงความคิดเห็น

(0)