ขั้นตอนวิธีในการระบุตำแหน่งในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สาย

Publish Year International Conference 2
2012 exRattikar Punviset , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exTsuyoshi Isshiki, exRattikar Punviset , "The Sensor Localization System based on Markov Random Field Model for Stationary Wireless Sensor Network", The Third International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 22 - 24 มีนาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exRattikar Punviset , inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLa-or Kovavisaruch, exTsuyoshi Isshiki, "An Optimum Markov Random Field-Based Localization Algorithmin Wireless Sensor Networks", 2012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology, 16 - 18 พฤษภาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย