การพัฒนายารักษามะเร็งด้วยการศึกษาทางชีวเคมีของสารออกฤทธิ์ยับยั้งไทโรซีนไคเนส ของ EGFR จากสมุนไพรไทย


แสดงความคิดเห็น

(0)