สมบัติทางโครงสร้างและสมบัติของแป้งเปียกและฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลังออกซิไดซ์