การอ่านอัตตลักษณ์ผ่านภูมิทัศน์วัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของกระเหรี่ยง

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล เทพวงศ์ศิริรัตน์, อาจารย์, exอรศิริ ปาณินท์, "“เสาต้นแรก” : บทเปรียบสัมพัทธ์สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง-จักรวาลวิทยา ระหว่าง ไท-กะเหรี่ยง", "การเขียน 'ประวัติศาสตร์' สถาปัตยกรรม : ความจริงในอดีตหรืออดีตที่ถูกทำให้จริง" ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิการยน 2556 เวลา 9.30-17.00 น., 23 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย