การออกแบบอย่างใหม่ของตัวถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสเทลิสริงคอนโวลูชั่นกับการสลับลำดับข้อมูลแบบริงคอนโวลูชั่นในระบบการส่งภาพแบบเอ็มเพ็กบนช่องสัญญาณไรเชียล

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exCharoenlarpnopparut, Chalie, "การถอดรหัสแบบซอสคอนโทลแมปกับตัวสลับลำดับข้อมูลสำหรับระบบการรับส่งภาพเอ็มเพ็ก-4 แบบไร้สายภายในอาคาร", IEICE journal, ปีที่ E92B, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2009, หน้า 3052-3059
Publish Year International Conference 3
2011 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, exNukoon Phimsen, exMarud Suamsakunsub, "Study on Realtime Performance of Interleavers for MPEG-4 Image Transmission System", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011), 27 - 29 มกราคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Mismatched Source Transition Probability Matrix for Adaptive MAP Decoding in MPEG-4 Imagery Wireless Transmission Systems", PIMRC 2009, 14 - 16 กันยายน 2009, ญี่ปุ่น
2009 inดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์, "Adaptive MAP Source-controlled channel decoding for MPEG-4 imagery wireless transmission systems", ISCIT 2009, 28 - 30 กันยายน 2009, สาธารณรัฐเกาหลี