การผลิตเอทานอลจากกากข้าวฟ่างหวาน

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exBoosaree Titapiwatanakun, exKorsuk Vuttibunchon, "Optimization of Solid State Fermentation for Reducing Sugar Production from Agricultural Residues of SweetSorghum by Trichoderma harzianum", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 285-295
2011 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exAssoc.Prof.Dr. Lakkana Laopaiboon, exAssoc.Prof.Dr. Prasit Jaisil, exAssoc.Prof.Dr. Pattana Laopaiboon, "Ethanol production from sweet sorghum juice under very high gravity conditions: Batch, repeated-batch and scale up fermentation", Electronic Journal of Biotechnology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 1-12
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exนันทิกา คล้ายชม , "การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากซางข้าวฟ่างหวานโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 91-102
Publish Year International Conference 3
2012 exAnanya Ratchasueb, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Value-addition of Sweet Sorghum Bagasse for Cellulase and Reducing Sugar Production using Aspergillus niger under Solid State Fermentation.", TIChE International Conference 2012, 25 - 26 ตุลาคม 2012, เขาใหญ่ นครราชสีมา ประเทศไทย
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Potential of Reducing Sugar Production from Sweet Sorghum Bagasse", AFOB Regional Symposium in Nepal “Biotechnology for Better Nepal”, 25 - 26 มกราคม 2011, Dhulikhel ราชอาณาจักรเนปาล
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exก่อสุข วุฒิบัญชร, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Chemical and Microbial Hydrolysis of Sweet Sorghum Bagasse for Ethanol Production", World Renewable Energy Congress 2011, 8 - 13 พฤษภาคม 2011, Linkoping ราชอาณาจักรสวีเดน