การเพิ่มความเข้มข้นของเซอริซินจากน้ำทิ้งการลอกกาวเส้นไหมด้วยเมมเบรนและการดัดแปรเซอริซินด้วยวิธีทางเคมี