การกำจัดสีย้อมจากน้ำทิ้งอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยรา Lentinus polychrous Lev. ที่ผ่านการทำแห้งแบบฟลูอิไดซ์

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPattama Ploysawang, exRodjanawan Wangpradit, exAkkaratch Rodklongtan, "DECOLORZATION OF REMAZOL BRILLIANT BLUE R BY FLUIDIZED-BED DRIED LENTINUS POLYCHROUS LEV.", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011