การพัฒนาการเลี้ยงหอยมุกน้ำจืด Chamberlainia hainesiana ระดับกึ่งอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exSatit Kovitvadhi, exOamduen Meejui, "Growth and Survival of Juvenile Freshwater Mussel, Chamberlainiahainesiana (Lea, 1856), at Three Densities in the Natural Reservoirand River Environments, Thailand", JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2017, หน้า 623-633
2013 exผศ.ดร.สาธิต โกวิทวที, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Effects of rearing density and sub-sand filters on growthperformance of juvenile freshwater mussels(Chamberlainia hainesiana) reared under recirculatingsystem conditions", ScienceAsia , ปีที่ 39 , ฉบับที่ 2, มิถุนายน - พฤษภาคม 2013, หน้า 139-149
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "In vitro culture of freshwater pearl mussel from glochidia to adult", International Congress on Medical and Applied Malacology, 26 กันยายน 2012, สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล