การพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมหวานพิเศษ (super-sweet) โดยใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์และการจัดการธาตุอาหารเพื่อคุณภาพความหอมและความหวาน