Person Image

  Education

  • วท.ด. (พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  Transcriptome2 อะซิทิส-1 ไพร์โรลีน2-acetyl-1-pyrroline2-อะซิทิล-1-ไพร์โรลีน2-อะซิทิส-1ไพร์โรลีนAbiotic stressagronomic traitsAlgaeAMADHaminoaldehyde dehydrogenase (AMADH)anther developmentAromaAromatic coconutaromatic geneasparagus genomebackcrossBacterial leaf streakBADHBetaine aldehyde dehydrogenase Kinetics Oryza sativa biased gene expressionbiogenesisBreedingBulk-segregant analysisCephaleurosclimate changeClimate ready riceCnAMADH2 geneCnuAMADH2 genecoconutCocos nuciferacooking qualitydefense gene regulationDegradomeDistributionDNA markerDNA technologyDrought tolerantENOD93evolutionary divergenceF2 segregationFast NeutronfertilizationFragrant riceGABAgene family evolutiongenetic changedgenetic resourcesGenetic resoursesGenetic variationGenomeGenotype by sequencinggenotypingGlycine maxGreen algaeGuavaGWASheat toleranceHevea brasiliensishigh temperatureIllumina sequencingjaponica riceLeaf spotlettucemiRNAMorphologymutantMutationN22Nephelium lappaceumoomycetesOs2APOTL-seqPandanus tectoriusParasitePAREphasiRNAsphenotypingPhytophthora sojaepiRNAsPlant biotechnologyplant breedingRNA-seqrRNAspikelet fertilityTILLINGการค้นหายีนความหอมการติดเมล็ดการผสมกลับข้าวความหอมเครื่องหมายดีเอ็นเอเชื้อพันธุกรรมข้าวปรับปรุงพันธุ์พืชมะพร้าวมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหอมยีนความหอมสภาพเครียดจากความร้อนแหล่งพันธุกรรมอุณหภูมิสูง

  Interest

  DNA technology, Plant genetic and epigenetic, Plant biotechnology, Plant molecular breeding

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
    • ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารดีเอ็นเอและจีโนมิกส์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
    • -

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 55 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 41 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1The Amborella genome and the evolution of flowering plantsDePamphilis C.W., DePamphilis C.W., Palmer J.D., Rounsley S., Rounsley S., Sankoff D., Schuster S.C., Schuster S.C., Ammiraju J.S.S., Barbazuk W.B., Chamala S., Chanderbali A.S., Determann R., Hong M., Hong M., Ralph P., Talag J., Tomsho L., Walts B., Wanke S., Wing R.A., Chang T.H., Lan T., Lan T., Soltis D.E., Soltis D.E., Arikit S., Axtell M.J., Axtell M.J., Ayyampalayam S., Burnette J.M., De Paoli E., Farrell N.P., Harkess A., Jiao Y., Jiao Y., Leebens-Mack J., Liu K., Mei W., Meyers B.C., Shahid S., Wafula E., Wessler S.R., Zhai J., Zhang X., Albert V.A., Carretero-Paulet L., Lyons E., Tang H., Zheng C., Altman N.S., Chen F., Chen J.Q., Chiang V., Der J.P., Der J.P., Fogliani B., Fogliani B., Guo C., Harholt J., Job C., Job D., Kim S., Kong H., Li G., Li N., Liu J., Park J., Qi X., Qi X., Rajjou L., Burtet-Sarramegna V., Sederoff R., Sun Y.H., Ulvskov P., Villegente M., Xue J.Y., Yeh T.F., Yu X., Acosta J.J., Bruenn R.A., Bruenn R.A., De Kochko A., Herrera-Estrella L.R., Ibarra-Laclette E., Kirst M., Pissis S.P., Pissis S.P., Poncet V., Soltis P.S., Soltis P.S.2013Science
   342(6165)
   430
   2Spatiotemporally dynamic, cell-type-dependent premeiotic and meiotic phasiRNAs in maize anthersZhai J., Zhai J., Zhang H., Arikit S., Arikit S., Huang K., Nan G., Walbot V., Meyers B.2015Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
   112(10),pp. 3146-3151
   144
   3Genome assembly with in vitro proximity ligation data and whole-genome triplication in lettuceReyes-Chin-Wo S., Wang Z., Yang X., Kozik A., Arikit S., Arikit S., Song C., Xia L., Froenicke L., Lavelle D.O., Truco M.J., Xia R., Zhu S., Xu C., Xu H., Xu X., Cox K., Korf I., Meyers B.C., Meyers B.C., Michelmore R.W.2017Nature Communications
   8
   120
   4An atlas of soybean small RNAs identifies phased siRNAs from hundreds of coding genesArikit S., Xia R., Kakrana A., Huang K., Zhai J., Yan Z., Valdés-López O., Prince S., Musket T.A., Nguyen H.T., Stacey G., Meyers B.C.2014Plant Cell
   26(12),pp. 4584-4601
   91
   5The asparagus genome sheds light on the origin and evolution of a young y chromosomeHarkess A., Harkess A., Zhou J., Xu C., Bowers J.E., Van Der Hulst R., Ayyampalayam S., Mercati F., Mercati F., Riccardi P., Riccardi P., McKain M.R., McKain M.R., Kakrana A., Tang H., Ray J., Groenendijk J., Arikit S., Arikit S., Mathioni S.M., Mathioni S.M., Nakano M., Nakano M., Shan H., Telgmann-Rauber A., Telgmann-Rauber A., Kanno A., Yue Z., Chen H., Li W., Chen Y., Xu X., Zhang Y., Luo S., Chen H., Gao J., Mao Z., Pires J.C., Luo M., Kudrna D., Wing R.A., Meyers B.C., Meyers B.C., Yi K., Kong H., Lavrijsen P., Sunseri F., Falavigna A., Falavigna A., Ye Y., Ye Y., Leebens-Mack J.H., Chen G.2017Nature Communications
   8(1)
   82
   6Plant microRNAs display differential 39 truncation and tailing modifications that are ARGONAUTE1 dependent and conserved across speciesZhai J., Zhao Y., Simon S., Huang S., Petsch K., Arikit S., Pillay M., Pillay M., Ji L., Xie M., Cao X., Yu B., Timmermans M., Yang B., Chen X., Meyersa B.2013Plant Cell
   25(7),pp. 2417-2428
   73
   7Extensive families of miRNAs and PHAS loci in Norway spruce demonstrate the origins of complex phasiRNA networks in seed plantsXia R., Xu J., Arikit S., Arikit S., Meyers B.2015Molecular Biology and Evolution
   32(11),pp. 2905-2918
   66
   8Roles of small RNAs in soybean defense against Phytophthora sojae infectionWong J., Gao L., Yang Y., Zhai J., Arikit S., Yu Y., Duan S., Duan S., Chan V., Xiong Q., Xiong Q., Yan J., Yan J., Li S., Liu R., Wang Y., Tang G., Meyers B., Chen X., Chen X., Ma W.2014Plant Journal
   79(6),pp. 928-940
   66
   9Biogenesis and function of rice small RNAs from non-coding RNA precursorsArikit S., Zhai J., Meyers B.2013Current Opinion in Plant Biology
   16(2),pp. 170-179
   55
   10Rapid construction of parallel analysis of RNA end (PARE) libraries for Illumina sequencingZhai J., Arikit S., Simon S., Kingham B., Meyers B.2014Methods
   67(1),pp. 84-90
   47
   11MS23, a master basic helix-loop-helix factor, regulates the specification and development of the tapetum in maizeNan G., Zhai J., Zhai J., Arikit S., Arikit S., Morrow D., Fernandes J., Mai L., Mai L., Nguyen N., Meyers B., Meyers B., Walbot V.2017Development (Cambridge)
   144(1),pp. 163-172
   38
   12Identification of microRNAs and their mRNA targets during soybean nodule development: Functional analysis of the role of miR393j-3p in soybean nodulationYan Z., Hossain M., Arikit S., Valdés-López O., Zhai J., Wang J., Wang J., Libault M., Ji T., Qiu L., Meyers B., Stacey G.2015New Phytologist
   207(3),pp. 748-759
   32
   13Deficiency in the amino aldehyde dehydrogenase encoded by GmAMADH2, the homologue of rice Os2AP, enhances 2-acetyl-1-pyrroline biosynthesis in soybeans (Glycine max L.)Arikit S., Arikit S., Yoshihashi T., Wanchana S., Uyen T., Huong N., Wongpornchai S., Vanavichit A.2011Plant Biotechnology Journal
   9(1),pp. 75-87
   32
   14Composition and expression of conserved MicroRNA genes in diploid cotton (Gossypium) speciesGong L., Kakrana A., Arikit S., Meyers B., Wendel J.2013Genome Biology and Evolution
   5(12),pp. 2449-2459
   29
   15A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)Myint K., Arikit S., Wanchana S., Yoshihashi T., Choowongkomon K., Vanavichit A.2012Theoretical and Applied Genetics
   125(5),pp. 887-896
   20
   16A new approach for annotation of transposable elements using small RNA mappingEl Baidouri M., Kim K.D., Abernathy B., Arikit S., Maumus F., Panaud O., Meyers B.C., Jackson S.A.2015Nucleic Acids Research
   43(13),pp. e84
   19
   17Plant 24-nt reproductive phasiRNAs from intramolecular duplex mRNAs in diverse monocotsKakrana A., Mathioni S., Huang K., Hammond R., Vandivier L., Patel P., Arikit S., Shevchenko O., Harkess A., Kingham B., Gregory B., Leebens-Mack J., Meyers B., Meyers B.2018Genome Research
   28(9),pp. 1333-1344
   17
   18Efficiency and precision of microRNA biogenesis modes in plantsMoro B., Chorostecki U., Arikit S., Suarez I.P., Hobartner C., Rasia R.M., Meyers B.C., Meyers B.C., Palatnik J.F.2018Nucleic Acids Research
   46(20),pp. 10709-10723
   17
   19De novo transcriptome assembly and identification of the gene conferring a “pandan-like” aroma in coconut (Cocos nucifera L.)Saensuk C., Saensuk C., Wanchana S., Choowongkomon K., Wongpornchai S., Kraithong T., Imsabai W., Chaichoompu E., Ruanjaichon V., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2016Plant Science
   252,pp. 324-334
   16
   20Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: An insight into fragrance in riceWongpanya R., Boonyalai N., Thammachuchourat N., Horata N., Arikit S., Myint K., Myint K., Vanavichit A., Choowongkomon K.2011Protein Journal
   30(8),pp. 529-538
   14
   21Cephaleuros virescens, the cause of an algal leaf spot on Para rubber in ThailandPitaloka M., Petcharat V., Arikit S., Sunpapao A.2015Australasian Plant Disease Notes
   10(1),pp. 1-4
   13
   22Effects of Heat Stress at Vegetative and Reproductive Stages on Spikelet FertilityCheabu S., Moung-Ngam P., Arikit S., Vanavichit A., Malumpong C.2018Rice Science
   25(4),pp. 218-226
   13
   23High-resolution identification and abundance profiling of cassava (Manihot esculenta Crantz) microRNAsKhatabi B., Arikit S., Arikit S., Xia R., Winter S., Oumar D., Oumar D., Mongomake K., Mongomake K., Meyers B.C., Fondong V.N.2016BMC Genomics
   17(1)
   11
   24Screening for Spikelet Fertility and Validation of Heat Tolerance in a Large Rice Mutant PopulationCheabu S., Panichawong N., Rattanametta P., Wasuri B., Kasemsap P., Arikit S., Vanavichit A., Malumpong C.2019Rice Science
   26(4),pp. 229-238
   10
   25Short communication: Algal leaf spot associated with Cephaleuros virescens (Trentepohliales, Ulvophyceae) on Nephelium lappaceum in ThailandSunpapao A., Pitaloka M., Arikit S.2016Biodiversitas
   17(1),pp. 31-35
   10
   26A PCR-based marker for a locus conferring aroma in vegetable soybean (Glycine max L.)Arikit S., Arikit S., Yoshihashi T., Wanchana S., Tanya P., Juwattanasomran R., Srinives P., Vanavichit A.2011Theoretical and Applied Genetics
   122(2),pp. 311-316
   9
   27A deletion of the gene encoding amino aldehyde dehydrogenase enhances the “pandan-like” aroma of winter melon (Benincasa hispida) and is a functional marker for the development of the aromaRuangnam S., Ruangnam S., Wanchana S., Phoka N., Saeansuk C., Saeansuk C., Mahatheeranont S., de Hoop S.J., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2017Theoretical and Applied Genetics
   130(12),pp. 2557-2565
   7
   28First report of Cephaleuros virescens causing algal leaf spot of Manilkara zapota in ThailandSunpapao A., Bunjongsiri P., Thithuan N., Arikit S.2017Plant Disease
   101(4),pp. 636
   6
   29Cephaleuros parasiticus, associated with algal spot disease on Psidium guajava in ThailandSunpapao A., Thithuan N., Bunjongsiri P., Arikit S.2016Australasian Plant Disease Notes
   11(1)
   6
   30The genus Cephaleuros Kunze ex E.M.Fries (Trentepohliales, Ulvophyceae) from southern ThailandSunpapao A., Pitaloka M., Arikit S.2015Nova Hedwigia
   101(3-4),pp. 451-462
   6
   31QTL-seq identifies cooked grain elongation QTLs near soluble starch synthase and starch branching enzymes in rice (Oryza sativa L.)Arikit S., Wanchana S., Khanthong S., Saensuk C., Thianthavon T., Vanavichit A., Toojinda T.2019Scientific Reports
   9(1)
   6
   32Discovery of a novel CnAMADH2 allele associated with higher levels of 2-acetyl-1-pyrroline (2AP) in yellow dwarf coconut (Cocos nucifera L.)Dumhai R., Wanchana S., Saensuk C., Saensuk C., Choowongkomon K., Mahatheeranont S., Kraithong T., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2019Scientia Horticulturae
   243,pp. 490-497
   5
   33QTL-seq reveals genomic regions associated with spikelet fertility in response to a high temperature in rice (Oryza sativa L.)Nubankoh P., Wanchana S., Saensuk C., Ruanjaichon V., Cheabu S., Vanavichit A., Toojinda T., Malumpong C., Arikit S.2020Plant Cell Reports
   39(1),pp. 149-162
   3
   34Algal leaf spot of Lansium parasiticum caused by Cephaleuros sp. In ThailandSunpapao A., Thithuan N., Pitaloka M., Arikit S.2016Journal of Plant Pathology
   98(2)
   3
   35Role of volatiles from the endophytic fungus trichoderma asperelloides psu-p1 in biocontrol potential and in promoting the plant growth of arabidopsis thalianaPhoka N., Suwannarach N., Lumyong S., Ito S.I., Matsui K., Arikit S., Sunpapao A.2020Journal of Fungi
   6(4),pp. 1-15
   2
   36Variation in spikelet fertility and grain quality under heat stress during reproductive stage in Thai non-photosensitive rice (Oryza sativa L.) cultivarsMalumpong C., Siriya N., Pompech D., Itthisoponkul T., Arikit S., Romkaew J., Cheabu S.2020International Journal of Agricultural Technology
   16(6),pp. 1425-1444
   0
   37Evaluation of japonica rice (Oryza sativa L.) varieties and their improvement in terms of stability, yield and cooking quality by pure-line selection in ThailandNakwilai P., Cheabu S., Narumon P., Saensuk C., Arikit S., Malumpong C.2020ScienceAsia
   46(2),pp. 157-168
   0
   38Mining and validation of novel genotyping-by-sequencing (GBS)-based simple sequence repeats (SSRs) and their application for the estimation of the genetic diversity and population structure of coconuts (Cocos nucifera L.) in ThailandRiangwong K., Wanchana S., Aesomnuk W., Saensuk C., Nubankoh P., Ruanjaichon V., Kraithong T., Toojinda T., Vanavichit A., Arikit S.2020Horticulture Research
   7(1)
   0
   39Backcross breeding for improvement of heat tolerance at reproductive phase in Thai rice (Oryza sativa L.) varietiesMalumpong C., Buadchee R., Thammasamisorn B., Moung-Ngam P., Wasuri B., Saensuk C., Arikit S., Vannavichit A., Cheabu S.2020Journal of Agricultural Science
   0
   40Genome-wide association analysis identifies resistance loci for bacterial leaf streak resistance in rice (Oryza sativa L.)Sattayachiti W., Wanchana S., Arikit S., Nubankoh P., Patarapuwadol S., Vanavichit A., Darwell C.T., Toojinda T.2020Plants
   9(12),pp. 1-16
   0