การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ผลิตภัณฑ์ FDG เพื่อเพิ่มผลผลลิตข้าวของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร