การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อสุขสมรรถนะ ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา