การศึกษาเชิงทฤษฎีของการส่งผ่านลิเทียมในแบตเตอรี่ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต