การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ อย่างยั่งยืน