พัฒนาการใช้ประโยชน์ถอบแถบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง

Publish Year International Trademark 1
2016 inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล, "ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและกำจัดเห็บหมัดที่มีสารสกัดจากถอบแถบน้ำเป็นองค์ประกอบ", สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (โดยทางเราอยู่ในฐานะผู้ประดิษฐ์), 2016