การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่

Publish Year International Journal 1
2010 exCheng, QZ, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWang, SQ, exWang, JX, "TENSILE AND IMPACT PROPERTIES OF STEAM-EXPLODED WOOD-POLYPROPYLENE COMPOSITES", WOOD AND FIBER SCIENCE, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน 2010, หน้า 158-164
Publish Year National Journal 3
2015 inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, "การลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นชิ้นไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 87-100
2011 inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฟอร์มัลดีไฮด์...ข้อกำหนดและมาตรฐานในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 9, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 79-89
2011 inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฟอร์มัลดีไฮด์ ก้าวสู่ซูเปอร์อีซีโร่", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 5, ฉบับที่ 9, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 59-66