Conference

Article
พฤติกรรมการตายด้วยอาวุธปืน ที่เข้ารับการชันสูตรพลิกศพในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
19 - 20 ธันวาคม 2016
Location
นครราชสีมา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-