Conference

Article
การศึกษาหญ้าข้าวนกต้านทานสารบี สไพรีแบค-โซเดียมในนาหว่านน้ำตม
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่12 “อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
20 - 22 ตุลาคม 2015
Location
ประเทศไทย เชียงราย ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)