Conference

Article
การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวแบบสกรูอัด
Conference
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
27 มีนาคม 2015
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-