Conference

Article
กำแพงกั้นน้ำท่วมแบบสามารถนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (ISBN: 9786162780110)
Class
ชาติ
Date
9 - 11 พฤษภาคม 2012
Location
อุดรธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203526 ชื่อวิชา Advanced Foundation Engineering,5 พ.ย. 2012 - 21 ธ.ค. 2012