Conference

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10
ชาติ
23 - 25 มีนาคม 2011
เมือง สงขลา ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท รีซอส รีโคเวอรี่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :เทคโนโลยีการศึกษา คัดเลือก ออกแบบ หน่วยคัดแยกขยะและศูนย์กำจัดขยะ สำหรับเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง,5 ก.ย. 2012 - 3 เม.ย. 2013