Conference

Article
การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษาและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
23 มิถุนายน - 24 กันยายน 2011
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-