Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2530
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2535
  • วท.ด.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  การบ่ม สภาพแวดล้อม มะม่วง1-MCP1-methylcyclopropenequalityquarantineRoselleRYEGRASSSalmonellaSapodillaseed deterioration and chili seedseed longevitySeed vigorshelf lifeStainingtoxinTumericZeoliteกระเจี๊ยบแดงกระเพรากะเพราการเคลือบการซึมผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี มะม่วง ส่งออกการบ่มการบ่มมะม่วงการบรรจุการบรรจุ ซิลิก้าเจลการบรรจุภัณฑ์การปรับ pHการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมสีการส่งออกการสังเคราะห์การห่อผลเก็บรักษา คุณภาพเกษตรอินทรีย์ขนุนขนุนตัดแต่งสด จุลินทรีย์ก่อโรคมนุษย์ การเก็บรักษาขนุนตัดแต่งสด ฟิล์มเคลือบบริโภคได้ อายุการเก็บรักษาขมิ้นชันขมิ้นชัน กระเจี๊ยบแดง การย้อมสี ละมุดไขอิมัลชันไคโตซานเจลาตินเชลแล้กซิโอไลต์ตลาดสดผลไม้ผลไม้เขตร้อนฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์คอมพอสิต คุณภาพ อายุการเก็บรักษา มะม่วงมะนาวมะม่วงมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มะม่วงพันธุ์มหาชนกมังคุดเมแทบอลิซึมเมล็ดพันธ์ไม้ดอกหอมยางพารายีนยืดอายุลองกองละมุดลิกนินไลโคปีนแว็กซ์ส่งออกสภาพควบคุมบรรยากาศสภาพดัดแปลงบรรยากาศส้มโอส้มโอ มะละกอ ทุเรียน มะม่วง ฟิล์มเคลือบบริโภคได้ อายุการเก็บรักษาสมุนไพรสรีรวิทยาและการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนสารแขวนลอยสารเคลือบสารเคลือบผลไม้สารเคลือบผิว สารเคลือบเนื้อผลไม้บริโภคได้ อายุการเก็บรักษา ผักและผลไม้เมืองร้อนสารเคลือบผิวผลไม้สารดูดซับความชื้นสารดูดซับความชื้น สภาพดัดแปลงบรรยากาศ คุณภาพ สารต้านอนุมูลอิสระ เห็ดฟางสารต่อต้านอนุมูลอิสระสารตัวเติมสารต้านอนุมูลอิสระสารพิษ สารละลายเชลแล้กสารสกัดข่าสีย้อมขมิ้นหน่อไม้ฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยวเห็ดฟางเห็ดฟาง เห็ดนางรมฮังการีโหระพาอายุการเก็บรักษาอายุเก็บรักษาอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำเอทิลีนโอโซน

  Interest

  สรีรวิทยาและการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 52 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 29 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (95)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Phenolic metabolism and lignin synthesis in damaged pericarp of mangosteen fruit after impactBunsiri A., Ketsa S., Paull R.E.2003Postharvest Biology and Technology
   29(1),pp. 61-71
   37
   2Increased activities of phenyalanine ammonia lyase, peroxidase, and cinnamyl alcohol dehydrogenase in relation to pericarp hardening after physical impact in mangosteen (Garcinia mangostana L.)Bunsiri A., Paull R., Ketsa S., Ketsa S.2012Journal of Horticultural Science and Biotechnology
   87(3),pp. 231-236
   7
   3Low-dose irradiation with modified atmosphere packaging for mango against the oriental fruit fly (Diptera: Tephritidae)Srimartpirom M., Burikam I., Limohpasmanee W., Kongratarporn T., Thannarin T., Bunsiri A., Follett P.A.2018Journal of Economic Entomology
   111(1),pp. 135-140
   7
   4Effect of concentrations of oxygen and/or carbon dioxide on the microbial growth control in fresh-cut lemongrassSamosornsuk W., Samosornsuk S., Bunsiri A.2010Acta Horticulturae
   876,pp. 293-298
   0
   5Hot water treatments inhibit the telescoping symptom in fresh-cut lemongrassBunsiri A., Kunprom C., Onsiri Y., Thongbor S., Vihokto S., Bunsiri P.2010Acta Horticulturae
   876,pp. 287-292
   0