ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

1-MCP1-methylcyclopropene1-เมทิลไซโคลโพรพีนaminoethoxyvinylglycineanthracnoseascorbic acidAVGbananabanana leafbanana leavesCarica papayachemical residuechilichilling injurychitosancrackDry matterdurianethephonEthylenegamma rayGarcinia mangostana Linn.indexirradiationjava applelycopenemangomarketingnear infraredNIRNIRsnondestructivepapayapostharvestqualityretainripeningshelf lifesilk proteinStandardstoragesugarSweetnessSyzygium samarangenseกล้วยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการฉายรังสีการตลาดการแตกการบ่มการบ่มมะม่วงการบรรจุการส่งออกการสุกการห่อผลเก็บรักษาความบริบูรณ์ความหวานไคโตซานเงาะเจลาตินชมพู่ดัชนีทุเรียนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว น้ำตาลน้ำหนักแห้งเนียร์อินฟราเรดใบตองปริแตกผงไหมฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์คอมพอสิต คุณภาพ อายุการเก็บรักษา มะม่วงฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้มะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มะม่วงพันธุ์มหาชนกมะละกอมังคุดมาตรฐานรังสีแกมมารีเทนโรคผลเน่าลองกองละมุดลิกนินลิ้นจี่สภาพดัดแปลงบรรยากาศส้มโอสะท้านหนาวสารตกค้างเห็ดฟางอะมิโนเอททอกซีไวนิลไกลซีนอายุเก็บรักษาอินฟราเรดย่านใกล้อุณหภูมิเอทิลีนเอทีฟอนแอนแทรคโนสโอโซน

Executives


Persons (ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

peerapong.s@nontri.ku.ac.th, โทร. (034)355-368

Avata

นางสาว ยุพิน อ่อนศิริ

yupin.o@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-355368


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ)
 • ทุนนอก 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 143 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 70 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 73 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 69 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 57 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)