ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

ascorbic acidbananabanana leafbanana leavesCarica papayachilichilling injurychitosanDry matterdurianethephonEthylenegamma rayGarcinia mangostana LinnGarcinia mangostana Linn.glucoseglucose uptakeharvesting indexHeatheat treatmentsindexinjuryinsect disinfestationirradiationjava appleLIGNIFICATIONLIGNIN BIOSYNTHESISlow density polyethylene bagslycopenemangomarketingMonthongNam Dokmai mangonear infraredNIRNIRsnitrogen treatmentnondestructivenondestructive methodornamentalspapayapostharvestqualityripeningshelf lifesilk proteinStandardstoragesugarSweetnessSyzygium samarangenseกล้วยการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการฉายรังสีการตลาดการบ่มการบ่มมะม่วงการบรรจุการส่งออกการสุกการห่อผลเก็บรักษาความบริบูรณ์ความหวานไคโตซานเงาะเจลาตินชมพู่ดัชนีทุเรียนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว น้ำตาลน้ำหนักแห้งเนียร์อินฟราเรดใบตองผงไหมฟิล์มบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์คอมพอสิต คุณภาพ อายุการเก็บรักษา มะม่วงมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้มะม่วงพันธุ์มหาชนกมะละกอมังคุดมาตรฐานรังสีแกมมาลองกองละมุดลิกนินลิ้นจี่สภาพดัดแปลงบรรยากาศส้มโอสะท้านหนาวสารตกค้างเห็ดฟางอายุเก็บรักษาอินฟราเรดย่านใกล้อุณหภูมิเอทิลีนเอทีฟอนโอโซน

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 133 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 61 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 72 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 69 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 57 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 4 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)