Conference

Article
ผลของอุณหภูมิต่ำต่อการเกิดอาการสะท้านหนาวและการเสื่อมสภาพของดอกหน้าวัว 5 พันธุ์
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
11 - 14 พฤษภาคม 2010
Location
เมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-