Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ไทย
  • คอ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย

  Expertise Cloud

  Hydrodynamics เครื่องเติมอากาศใบพัด พลังงานแสงอาทิตย์ foilsAir TurbineAndaman SeaatmosphereAutomation underwater vehicleBreakwaterBulb turbineCapture width ratioCatamarancavitating flowsCavitationCFDCFD simulationCFD computational fluid dynamic. Computational fluid dynamicscorrosionCreative Community TourismCurrent EnergyDilatation dissipationfinite volumeFree Flow TurbineglidersGorlov turbineHeaving motionHelical tidal turbineHigh Speed BoatHydro turbinehydrodynamicHydrodynamicsHydrofoilHydrokinetic turbineInduction MotorLattice–BoltzmannLow Head Hydro TurbineMarine propellerMarine Renewable EnergyMarine technologymodelmultiphase flownonlinear turbulenceOcean energyOpenwater characteristicsOscillating Water ColumnParticle-basedPivotedbuoypropellerPropeller Hydro TurbinePropulsionrenewable energyROV้Small hydro turbineSmall HydropowerSolar EnergySolar-Powered BoatSteelThree phase motorthrusterturbulentturbulent flowWater JetWaterway Tourismwave energywave energy converterWaveenergyconverterWave-structure interactionกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์กังหันน้ำกังหันลมการเดินเรือไฟฟ้าการท่องเที่ยวทางน้ำการประหยัดพลังงานการปรับปรุงโครงสร้างการออกแบบกำลังม้า (Horse Power)ชลพลศาสตร์ใบจักรเรือประตูระบายประตูระบายน้ำไฟฟ้าพลังน้ำไฟฟ้าพลังน้ำไหล (พลังงานจลน์)มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor)ยานเกราะล้อยางยานสำรวจใต้น้ำยานสำรวจใต้น้ำไร้คนขับระบบขับเคลื่อน (Proportion System)เรือเรือประมงเรือพลังงานแสงอาทิตย์เรือไฟฟ้าแรงต้านทาน (Resistance)ล้อ ราง เรือโลหะแม่ชนิด Al-5Ti –1Bเศษอะลูมิเนียมเกรด A 356อ่างเก็บน้ำ

  Interest

  Hydrodynamics , CFD

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2560 - มิ.ย. 2563 รองคณบดีฝ่ายการฝึกโครงการพิเศษ และพัฒนานวัตกรรม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  • มิ.ย. 2559 - ก.ย. 2560 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  • พ.ย. 2557 - พ.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล(รักษาราชการแทน) คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  • ต.ค. 2556 - ม.ค. 2559 รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  • ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557 รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร15
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร24 ตึกคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Hydrodynamic response and power efficiency analysis of heaving wave energy converter integrated with breakwaterReabroy R., Zheng X., Zhang L., Zang J., Yuan Z., Liu M., Sun K., Tiaple Y.2019Energy Conversion and Management
  195,pp. 1174-1186
  55
  2Experimental Investigation of Helical Tidal Turbine Characteristics with Different TwistsPongduang S., Kayankannavee C., Tiaple Y.2015Energy Procedia
  79,pp. 409-414
  27
  3Simulation of leading edge cavitation on bulb turbineSudsuansee T., Nontakaew U., Tiaple Y.2011Songklanakarin Journal of Science and Technology
  33(1),pp. 51-60
  18
  4The Possibility of Using Electrical Motor for Boat Propulsion SystemReabroy R., Tiaple Y., Pongduang S., Nantawong T., Iamraksa P.2015Energy Procedia
  79,pp. 1008-1014
  12
  5Performance Testing of Low Head Small Hydro Power Development in ThailandPhitaksurachai S., Pan-Aram R., Sritrakul N., Tiaple Y.2017Energy Procedia
  138,pp. 1140-1146
  4
  6Application of nonlinear turbulence models for marine propulsorsKaewkhiaw P., Tiaple Y., Dechaumphai P., Juntasaro V.2011Journal of Fluids Engineering, Transactions of the ASME
  133(3)
  3
  7Autonomous underwater vehicle for coastal surveySanitwong Na Ayutthaya S., Tiaple Y., Laitongdee K., Iamraksa P.2014Proceedings of the International Offshore and Polar Engineering Conference
  ,pp. 410-414
  1
  8Three-dimensional solution for the radiation and diffraction of a submerged spheroid advancing in ocean wavesTiaple Y., Nontakaew U., Guilbaud M., Rahman M.2003WIT Transactions on the Built Environment
  71,pp. 23-32
  0
  9Three-dimensional solution for the radiation and diffraction of a submerged spheroid advancing in ocean wavesTiaple Y., Nontakaew U., Guilbaud M., Rahman M.2003Advances in Fluid Mechanics
  36,pp. 23-32
  0
  10Hydrodynamic Simulation of Wave Energy Converter Using Particle-Based Computational Fluid DynamicsTiaple Y.2019Journal of Marine Science and Application
  18(1),pp. 48-53
  0