ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

A356 alloyAl2O3 nanoparticle additivesAtmospheric corrosionAUVBeam deflectionBEMBiodieselBiomimeticsCarburizationCavitationCFDcontrolcorrosionCorrosion DamageCorrosion Mitigation ApproachesCryogenic treatmentDegradationDeveloped AreaDiesoholEconomic ConsiderationEngineering EconomyFlapping foilGorlov turbineGrain refinementHardnessHelical tidal turbineHigh Temperature DegradationhomographyHydrodynamicsHydrofoilHydrokinetic turbineinclined shaft propellerJournal bearingLongitudinal rough surfaceLow Carbon SteelMarine applicationMarine industriesMarine propellerMarine Renewable EnergyMechanical propertiesMethyl esterMicrostructureMild SteelModellingMotion Control SystemmultistageNanofluidNavigationNEWTON-EULER EQUATIONNon-conventional stiffenerNonlinear dampingNon-linear damping momentOcean energyOpenwater characteristicsOscillating finovertoppingParallel Manipulatorpath followingPorpoising foilPotential flowPreheater TubePropulsionRANSRenewable energyRustsandwich structuresteelsulfur-containing environmentWave energywave energy converterการแตกร้าวขณะร้อนจุดบกพร่องเรือเรือจำลองเรือประมงเรือพลังงานแสงอาทิตย์เรือไฟฟ้าแรงต้านทาน (Resistance)ล้อ ราง เรือโลหะโลหะผสมโลหะผสมอะลูมิเนียมโลหะแม่ชนิด Al-5Ti –1Bวัสดุผสมที่ใช้ในงานเรือวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมโครงสร้าง Sandwich Structureวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กวิศวกรรมต่อเรือวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือวิศวกรรมทางทะเลเศษอะลูมิเนียมเกรด A 356สนิมหมี่กรอบ หมี่อัดแท่ง เครื่องตัดเหล็กเหล็กกล็ษเหล็กกล้าเหล็กกล้าผสมต่ำอาคาร 17อุตสาหกรรมทางทะเลอุปกรณ์กำเนิดคลื่น

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 113 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 74 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 13 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)