ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Al2O3 nanoparticle additivesAtmospheric corrosionAUVBeam deflectionBEMBiomimeticsCarburizationCavitationCFDcontrolCorrosionCorrosion DamageCorrosion Mitigation ApproachesCryogenic treatmentDegradationDeveloped AreaEconomic ConsiderationEngineering EconomyExperimental measurementsFlapping foilFLIGHT SIMULATORFluid-structure interactionFoil surfacesFree Flow TurbineFuzzyGCIGorlov turbineGrain refinementGrain refining efficiencyHardnessheadingHeaving motionHelical tidal turbineHigh Speed BoatHigh Temperature DegradationHILHomographyHydrodynamicsHydrofoilHydrokinetic turbineJournal bearinglongitudinal rough surfaceLow Alloy SteelLow Carbon SteelLow Head Hydro TurbineLTBMarine applicationMarine industriesMarine propellerMarine Renewable Energymarine roboticsMarine technologyMaritime industryMechanical propertiesMicrostructureMicrostructuresMild SteelModellingMotion Control SystemmultistageNanofluidNavigationNEWTON-EULER EQUATIONNon-conventional stiffenerNonlinear dampingNon-linear damping momentNon-linear restoring momentNon-Newtoniannon-Newtonian Carreau fluidNonparametric identificationOcean energyOpenwater characteristicsoptimisationOscillating finOver-actuatedover-actuated maneuveringoverlap rampOvertoppingParallel ManipulatorParametric DesignParticle-basedpath followingPivotedbuoyPorpoising foilPOTENTIAL FLOWPreheater TubePropulsionRANSRenewable energyRustsandwich structuresteelsulfur-containing environmentWave energywave energy converterการแตกร้าวขณะร้อนจุดบกพร่องเรือเรือไฟฟ้าโลหะผสม

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 101 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 62 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 39 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 13 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)