ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Atmospheric CorrosionAUVBEMBiomimeticsCarburizationCavitationCFDCorrosionCorrosion DamageCorrosion Mitigation ApproachesDegradationDeveloped AreaEconomic ConsiderationEngineering EconomyFlapping foilGorlov turbineHelical tidal turbineHigh Temperature DegradationHomographyHydrodynamicsHydrofoilHydrokinetic turbineJournal bearingLow Carbon SteelMarine applicationMarine Renewable EnergyMechanical propertiesMicrostructureMild steelOcean energyOpenwater characteristicsOscillating finOvertoppingParallel ManipulatorPorpoising foilPotential flowPreheater TubePropulsionRANSrenewable energyRustSandwich StructuresteelSteel-concrete compositeStewart PlatformStiffener platestiffnessStiffness matrixstrengthsulfur-containing environmentsuperhydrophobic filmsurfacesurrogate modelThermal elastohydrodynamic lubricationThree phase motortitaniumWave energywave energy converterการแตกร้าวขณะร้อนจุดบกพร่องชลพลศาสตร์เชิงเอียงใบจักรเรือฝาขวดน้ำพลังงานคลื่นพลาสติกพีแอลซีมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor)ยานเกราะล้อยางระบบขับเคลื่อน (Proportion System)ระบบขับเคลื่อนเรือ (Marine Propulsion)ระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาลระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงเรือเรือจำลองเรือประมงเรือพลังงานแสงอาทิตย์เรือไฟฟ้าแรงต้านทาน (Resistance)ล้อ ราง เรือโลหะโลหะผสมโลหะแม่ชนิด Al-5Ti –1Bวัสดุผสมที่ใช้ในงานเรือวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมโครงสร้าง Sandwich Structureวิศวกรรมโครงสร้างเหล็กวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือวิศวกรรมทางทะเลเศษอะลูมิเนียมเกรด A 356สนิมหมี่กรอบ หมี่อัดแท่ง เครื่องตัดเหล็กเหล็กกล็ษเหล็กกล้าเหล็กกล้าผสมต่ำอาคาร 17อุตสาหกรรมทางทะเลอุปกรณ์กำเนิดคลื่น

Executives


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 94 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 57 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 6 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 6 รางวัล)