คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Atmospheric corrosionbeach erosionBiodieselBiomimeticsCavitationCFDCoastal engineeringCoastal engineering and managementCoastal ErosionCoastal managementcoastal protectionCoastal simulationContainer terminalCorrosionDegradationEIAEngineering economyEnvironmental Impactenvironmental impact assessmentHydrofoilintegrated coastal managementJournal bearingLaem Chabang Portlongshore sediment transportMarine Renewable EnergyMaritime education and trainingMaritime industryMechanical propertiesMicrostructureovertoppingPa sak RiverParallel ManipulatorportPropulsionRenewable energyrevetmentRisk assessmentRuststeelTourism beachWave energywave energy converterการกัดเซาะชายฝั่งการกัดเซาะตลิ่งการกำบังคลื่นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางลำน้ำการขนส่งในแม่น้ำเจ้าพระยาการขนส่งในแม่น้ำป่าสักการจัดการชายฝั่งการเดินเรือการแตกร้าวขณะร้อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการป้องกันชายฝั่งการพยากรณ์การฟุ้งกระจายของสารการวิเคราะห์ความไวการศึกษาความเป็นไปได้ขนส่งเขื่อนกันคลื่นเขื่อนป้องกันการกัดเซาะคลืนคลื่นความยั่งยืนความเสี่ยงในการเดินเรือจุดบกพร่องทะเลท่าเทียบเรือท่าเรือท่าเรือแหลมฉบังน้ำปลาร้าต้มสุกแบบจำลองคณิตศาสตร์แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านกระแสน้ำแบบจำลองอุตุนิยมวิทยาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมลพิษทางน้ำมหาสมุทรแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักรถหัวลากรูปแบบการต่อเรือเรือเรือไฟฟ้าเรือล่มเรือลางจูงเรือลำเลียงลานจัดเก็บตู้สินค้าโลหะผสมวิศวกรรมชายฝั่งวิศวกรรมทางทะเลสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลอีไอเออุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำอุบัติเหตุทางน้ำ

Executives

รองคณบดี

ดร. พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต

E-Mail: srcpsi@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

นางสาว แพรวพรรณ ออเรืองเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการคลังและพัสดุ

E-Mail: imcppo@src.ku.ac.th

Tel.: 038-352606-9

ดร. เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: imccvs@src.ku.ac.th

Tel.: 038-352609

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: imcpkk@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

ดร. ชาตินักรบ แสงสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

E-Mail: imccrs@src.ku.ac.th

Tel.: 038352606

ดร. รัฐกฤต เรียบร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: imcrkr@src.ku.ac.th

Tel.: 038-352-606

คณบดีResource

นักวิจัยทั้งหมด 45 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน, อาจารย์ 14 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 80 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 276 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 173 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 103 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 26 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)