คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Atmospheric corrosionBeach erosionBiodieselBiomimeticsCavitationCFDcoastal engineeringCoastal engineering and managementCoastal erosionCoastal managementCoastal protectionCoastal simulationContainer terminalcorrosionDegradationEIAEngineering EconomyEnvironmental Impact AssessmentHydrofoilintegrated coastal managementJournal bearingLaem Chabang Portlongshore sediment transportMarine Renewable EnergyMaritime industryMicrostructureovertoppingPortPropulsionrenewable energyrevetmentRisk assessmentRotainerROVRustSimulationsteelStructural Equation Modelingsulfur-containing environmenttourism beachWarehouseWaterbone Accidentswave energywave energy converterการกัดเซาะชายฝั่งการกัดเซาะตลิ่งการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางลำน้ำการขนส่งในแม่น้ำเจ้าพระยาการขนส่งในแม่น้ำป่าสักการจัดการชายฝั่งการเดินเรือการแตกร้าวขณะร้อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการป้องกันชายฝั่งการพยากรณ์การฟุ้งกระจายของสารการวิเคราะห์ความไวการศึกษาความเป็นไปได้ขนส่งเขื่อนกันคลื่นเขื่อนป้องกันการกัดเซาะคลืนคลื่นความยั่งยืนความเสี่ยงในการเดินเรือจุดบกพร่องทะเลท่าเทียบเรือท่าเรือท่าเรือแหลมฉบังน้ำปลาร้าต้มสุกแบบจำลองคณิตศาสตร์แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านกระแสน้ำแบบจำลองอุตุนิยมวิทยาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมลพิษทางน้ำมหาสมุทรแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักรถหัวลากรูปแบบการต่อเรือเรือเรือไฟฟ้าเรือล่มเรือลางจูงเรือลำเลียงลานจัดเก็บตู้สินค้าโลหะผสมวิศวกรรมชายฝั่งวิศวกรรมทางทะเลสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลอีไอเออุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำอุบัติเหตุทางน้ำ

Executives

รองคณบดี

นางสาว แพรวพรรณ ออเรืองเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการคลังและพัสดุ

E-Mail: imcppo@src.ku.ac.th

Tel.: 038-352606-9

ดร. นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบัณฑิต

E-Mail: imcnpt@src.ku.ac.th

Tel.: 665512

ดร. ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กายภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล

E-Mail: imcpkk@src.ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

ดร. ชาตินักรบ แสงสว่าง, อาจารย์

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

E-Mail: imccrs@src.ku.ac.th

Tel.: 038352606

ดร. รัฐกฤต เรียบร้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: imcrkr@src.ku.ac.th

Tel.: 038-352-606

คณบดีResource

นักวิจัยทั้งหมด 41 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน, อาจารย์ 12 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 71 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 62 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 80 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 39 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 256 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 155 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 101 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 26 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)