คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Atmospheric CorrosionBeach erosionBiodieselBiomimeticsCavitationCFDCoastal Engineeringcoastal engineering and managementCoastal ErosionCoastal managementCoastal protectionCoastal simulationContainer terminalcorrosionDegradationEIAEngineering EconomyEnvironmental impact assessmentHydrofoilintegrated coastal managementJournal bearingLaem Chabang Portlongitudinal rough surfaceLongshore sediment transportMarine Renewable EnergyMechanical propertiesMethyl EsterMicrostructureOpenwater characteristicsOperational wasteOscillating finOvertoppingPa sak RiverParallel Manipulatorpath followingPollutant Disparsion Bank ErosionPorpoising foilportPOTENTIAL FLOWPreheater TubePropulsionRankingRANSrenewable energyRevetmentRisk assessmentROVRustsandwich structureShoreline changeSimulationsteelTourism beachWave energywave energy converterการกัดเซาะชายฝั่งการขนส่งทางทะเลการขนส่งทางน้ำการขนส่งทางลำน้ำการจัดการชายฝั่งการศึกษาความเป็นไปได้เขื่อนกันคลื่นเขื่อนป้องกันการกัดเซาะคลืนคลื่นความยั่งยืนความเสี่ยงในการเดินเรือจุดบกพร่องทะเลท่าเทียบเรือท่าเรือท่าเรือแหลมฉบังน้ำปลาร้าต้มสุกแบบจำลองคณิตศาสตร์แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านกระแสน้ำแบบจำลองอุตุนิยมวิทยาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมลพิษทางน้ำมหาสมุทรแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักรถหัวลากรูปแบบการต่อเรือเรือเรือไฟฟ้าเรือล่มเรือลางจูงเรือลำเลียงลานจัดเก็บตู้สินค้าโลหะผสมวิศวกรรมชายฝั่งวิศวกรรมทางทะเลสมุทรศาสตร์สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางทะเลอีไอเออุบัติเหตุการขนส่งทางน้ำอุบัติเหตุทางน้ำ

Executives

รองคณบดี

นางสาว แพรวพรรณ ออเรืองเอก, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: imcppo@src.ku.ac.th

Tel.: 038-352606-9

ดร. พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิชาการและพัฒนานิสิต

E-Mail: srcpsi@ku.ac.th

Tel.: 0-3835-2606

ดร. นนทิพัฒน์ ทวีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาบัณฑิต

E-Mail: imcnpt@src.ku.ac.th

Tel.: 665512

คณบดีResource

นักวิจัยทั้งหมด 32 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน, อาจารย์ 10 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 69 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 17 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 37 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 236 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 141 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 95 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 26 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)