แนวโน้มผลงานของสิริวรนุช

Conference

การนำเสนอบทความของสิริวรนุช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Publish Year National Conference 1
2008 inดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2549", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=360049]