Journal

ขนม รอบๆ ตัวเด็ก บริโภคเท่าใดจึงพอดี
วารสารอาหาร (ISSN: 01251147)
38
1
20-29
มกราคม - มีนาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กเชิงอุตสาหกรรม

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการสโมสรสุขภาพ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี การใช้ประโยชน์ : เรื่อง นวัตกรรมขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ รายการสด เวลา 8.30-9.00 น.,14 ต.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2010