Journal

Article
นวัตกรรมบอลยางยืดเพื่อพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนในกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Journal
วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (ISSN: 01252674)
Volume
46
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
276-286
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-