Journal

การตอบสนองของ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองต่อสารเคมีกำจัดเชื้อรา
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
49
4 (พิเศษ)
167-170
กันยายน - ธันวาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การตรวจสอบความต้านทานที่เกิดจากการกลายพันธุ์ต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราของ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008591 ชื่อวิชา Research Methdods in Plant Pathology,14 ก.ย. 2021 - 14 ก.ย. 2021
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรชาวสวนมะม่วง การใช้ประโยชน์ :งานเขียนในวารสารเคหการเกษตร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564,1 พ.ค. 2021 - 1 พ.ค. 2021