Journal

Article
ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) (ISSN: 01250369)
Volume
47
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
509-512
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-