ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AlgaeAng-KakantioxidantbacteriaBioethanolBioflavorblue swimming crabCellulaseChanos chanosChitosanCladophora glomerataCrabEdible FilmEncapsulationenzymefatty acid hydroperoxide lyaseFishfish gluefish sauceFish skinfishery productsflavorfood safetyfreshnessFryingFungiglueGracilaria fisheriH. Milne Edwards 1853hydroperoxide lyaseKelpLaminaria angustataLipoxygenasemacro algaemacroalgaeMeder's mangrove crabMonascusMonascus sp.n-hexanalproteinprotein hydrolysateRicesalted crabSarai-Kaiskinsolid state fermentationTunaultrasonic atomizerUlva intestinalisUlva reticulatawaste utilizationกระดาษกลิ่นรสกลูโคซามีนการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือการแปรรูปสัตว์น้ำการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวกาวจากหนังปลากุ้งขาวเกล็ดปลาข้าวข้าวแดงความปลอดภัยในอาหารคอลลาเจนไคโตซานเชื้อราน้ำปลาน้ำมันปลาเนื้อส่วนท้องของปลาแซลมอนไบโอฟลาเวอร์ไบโอเอทธานอลไบโอเอทานอลปลาปลานวลจันทร์ทะเลปูปูเค็มปูแสมเปลือกกุ้งโปรตีนไฮโดรไลเซทผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟิล์มฟิล์มที่รับประทานได้แมคโครอัลจีเลือดปลาทูน่าไลโพโซมสัตว์น้ำสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสาหร่ายไกสาหร่ายผมนางหนังปลาอาหารอาหารกระป๋องอาหารปลอดภัยเอ็นแคปซูเลชันเอนไซม์แอนติออกซิแดนท์แอสตาแซนธิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 185 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 159 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 97 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 59 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 61 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 391 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 140 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 251 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 7 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 133 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 113 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 18 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 40 รางวัล (เกียรติบัตร 27 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)